FC Barcelona

Barcelona

Barcelona:được thành lập vào năm 1899 bởi một nhóm cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ,Anh và Catalan, dẫn dắt bởiJoan Gamper. Khẩu hiệu là ”Més que un club”(Không chỉ là một câu lạc bộ)

Barcelona

Chi tiết

Barcelona

Barcelona:được thành lập vào năm 1899 bởi một nhóm cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ,Anh và Catalan, dẫn dắt bởiJoan Gamper. Khẩu hiệu là ”Més que un club”(Không chỉ là một câu lạc bộ)

Barcelona

Chi tiết

Barcelona

Barcelona:được thành lập vào năm 1899 bởi một nhóm cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ,Anh và Catalan, dẫn dắt bởiJoan Gamper. Khẩu hiệu là ”Més que un club”(Không chỉ là một câu lạc bộ)

Barcelona

Chi tiết

Barcelona 3rd

Barcelona:được thành lập vào năm 1899 bởi một nhóm cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ,Anh và Catalan, dẫn dắt bởiJoan Gamper. Khẩu hiệu là ”Més que un club”(Không chỉ là một câu lạc bộ)

Barcelona 3rd

Chi tiết

Barcelona Home Soccer 13/14

Mẫu 411

Barcelona Home Soccer 13/14

Chi tiết

Barcelona Third Kit 2013-2014

Barcelona Third Kit 2013-2014

Chi tiết

FC-Barcelona-Squad-A

FC-Barcelona-Squad-A

Chi tiết

FC-Barcelona-Squad-B

FC-Barcelona-Squad-B

Chi tiết

FC-Barcelona-Squad-Pre-Match-A

FC-Barcelona-Squad-Pre-Match-A

Chi tiết

FC-Barcelona-Squad-Pre-Match-B

FC-Barcelona-Squad-Pre-Match-B

Chi tiết